Kontaktní údaje

Obecně prospěšná společnost GYPRI, o.p.s. při Masarykově gymnáziu v Příboře.
ředitelka společnosti: RNDr. Jarmila Heraltová
osoba odpovědná za rezervační systém: Mgr. Lenka Svobodová
kontaktní e-mail: [email protected]